Souhlas se zpracováním e-mailové adresy

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely odběru newsletteru

Uděluji společnosti Express store s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČO: 07795637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 307742, která je správcem internetového obchodu Czechdeals https://www.czechdeals.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti Express store s.r.o., dobrovolně poskytl/a v rozsahu [emailová adresa], dále jen („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Výslovně souhlasím s tím, aby společnost Express store s.r.o.,. zpracovávala Osobní údaje za účely:

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti Express store s.r.o.,k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnost Express store s.r.o., je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů.

Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě na adresu společnosti Express store s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 228 226 183 a e-mailu sluzebnicek@czechdeals.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Beru na vědomí, že pro komunikaci se společností Express store s.r.o. ohledně zpracování Osobních údajů správce nejmenoval pověřence.

Jsem srozuměn/a s tím, že tento souhlas mohu kdykoli písemně, prostředky elektronické komunikace nebo telefonu odvolat a společnosti Express store s.r.o. bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.